Ajankohtaista

Taiteen perusopetuksen opintoja Balettia&Ruotsia&Akrobatiaa -kurssien osallistujille!

Osallistuminen Balettia ja ruotsia tai Akrobatiaa ja ruotsia -kurssille Fiskarsin koulussa kerryttää taiteen perusopetuksen opintoja. Kurssit toteutetaan yhteistyössä Tako ry:n ja Länsi-Uudenmaan Tanssiopisto Hurja Piruetin kanssa ja ne ovat osa Svenska Kulturfondenin ohjelman rahoittamaa Kahta kieltä toimien – Aktivt på två språk -hanketta.

Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista, ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua eri taiteenalojen opetusta. Oppilaat saavat valmiuksia ilmaista itseään ja pohjan taiteenlajin pitkäjänteiseen harrastamiseen. Taiteen perusopetuksessa oppilaat opiskelevat arkkitehtuuria, kuvataidetta, käsityötä, mediataiteita, musiikkia, sanataidetta, sirkustaidetta, tanssia tai teatteritaidetta. Kahta kieltä toimien -hankkeen baletti- ja akrobatiatunneilla hyödynnämme tanssin taiteen perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä liikkeen ja kielen oppimisessa.

Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tarkoituksena on tuottaa oppilaalle myönteisiä kokemuksia tanssin parissa, kannustaa tanssin harrastamiseen sekä tukea liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa. Olennaista on tarjota oppilaalle mahdollisuus tanssin ja liikunnan ilon kokemiseen ja löytämiseen. Opetuksen tavoitteena on tuottaa kokonaisvaltaisia elämyksiä sekä tukea oppilaan kokemusta ja ymmärrystä tanssista fyysisen ja luovan toiminnan kautta. Opintojen aikana syntyvä kokemuksellinen suhde tanssiin luo pohjan tanssin elinikäiselle harrastamiselle.” Opetushallitus 2017

Lisätietoja taiteen perusopetukseen liittyen Balettia ja ruotsia -kurssin opettajalta

Janna Westerlund
janna.westerlund@hurjapiruetti.com

Ajankohtaista

Blogi