Aktuellt

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING FÖR DELTAGARNA I KURSERNA BALETT&AKROBATIK&SVENSKA!

För den som deltar i kurserna Balett och svenska eller Akrobatik och svenska i Fiskars skola, räknas kurserna som grundläggande konstundervisning. Kurserna genomförs i samarbete med Tako rf och Västra-Nylands Dansinstitut Hurja Piruetti och ingår i projektet Kahta kieltä toimien – Aktivt på två språk, som finansieras av Svenska Kulturfonden.

Grundläggande konstundervisning är undervisning i olika konstarter som ordnas utanför skolan, i första hand för barn och unga. Undervisningen ger eleverna förmåga att uttrycka sig via olika konstarter och en grund för långsiktigt konstutövande. Inom den grundläggande konstundervisningen studerar eleverna arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans eller teaterkonst. Under de lektioner i balett och akrobatik som ges inom ramen för projektet Aktivt på två språk beaktar vi den grundläggande konstundervisningens målsättningar vid inlärningen av rörelse och språk.

”Syftet med den allmänna lärokursen i dans i den grundläggande konstundervisningen är att erbjuda eleven positiva upplevelser av dans, uppmuntra till dansintresse samt stödja en rörlig och aktiv livsstil. Det väsentliga är att erbjuda eleven möjlighet att uppleva och hitta glädjen i att dansa och röra på sig. Målet för undervisningen är att ge övergripande upplevelser och stödja elevens erfarenhet av och förståelse för dansen genom fysisk och skapande verksamhet. Det erfarenhetsbaserade förhållande till dansen som utvecklas under studiernas gång skapar en grund för ett livslångt intresse.” Utbildningsstyrelsen 2017

Mera information om grundläggande konstundervisning i anknytning till kursen Balett och svenska ger läraren

Janna Westerlund
janna.westerlund@hurjapiruetti.com

Aktuellt

Blogg