Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst

TAKO rf

Förening och verksamhet

Föreningen för främjande av kultur, hantverk och konst TAKO rf. ligger i Fiskars Bruk, och har som syfte att främja ställningen,- och uppskattningen av hantverk och konst,- samt kompetens inom dessa områden.

Utmärkande för föreningens verksamhet är att Tako rf. äger Fiskars skolbyggnader och hyr ut dem till Raseborgs stad. Raseborgs stad ordnar grundutbildning för lågstadiet samt förskole- och eftermiddagsvård i skolbyggnaderna.

År 2012 köpte TAKO-föreningen den gamla byggnaden intill Fiskars skola och år 2015 inlöste föreningen även den nyare skolbyggnaden. Den äldre byggnaden dvs. Tako huset, har renoverats och utrymmena är väl tillämpade för undervisnings- och mötesutrymmen. Renoveringen av den nyare skolbyggnaden fortsätter fram till 2019. Tako föreningens centrala strategiska mål och prioritet är ett ansvarsfullt ägande, underhåll och förvaltning av Fiskars skolbyggnader.

Historia

År 2012 framgick det att Raseborgs stad hade renoveringsbehov i Fiskars lågstadieskola och på grund av ett dåligt ekonomiskt läge var ett alternativ att stänga skolan. Tack vare samarbetet mellan den lokala kultur-och kursverksamhet inriktade Tako-föreningen och den privata Sophie von Julin-stiftelsen som ligger nära Fiskars företaget kan skolans verksamhet fortsätta normalt. Stiftelsens syfte är bland annat att stöda kultur- och utbildningsverksamhet lokalt och därmed ville stiftelsen nu stöda förvärvet och renoveringen av skolbyggnaden. Projektet genomfördes så att staden sålde skolbyggnaderna till den lokala Tako-föreningen. Staden hyr därmed föreningens skolbyggnader för utbildningsverksamheten. Tako föreningen sköter grundrenoveringen av skolan med stöd från Sophie Von Julin-stiftelsen. Underhållet av fastigheten sköts även delvis på basen av annan kurs- och hobbyverksamhet som sker i utrymmena.

Ett unikt projekt: Sektorsamarbete räddade Fiskars skola

Raseborgs stad upprätthöll Fiskars skolverksamhet genom att utveckla ett enastående samarbete mellan den privata sektorn och tredje sektorns aktörer. Resultatet av samarbetet var att staden förband sig till att upprätthålla skolverksamheten på området för de kommande fem åren. Under denna femårsperiod (2015-2020) förväntas antalet studenter stabiliseras till en nivå som även möjliggör skolverksamhetens fortsättning längre fram i framtiden. Fiskars Bruks nya stadsplan erbjuder mycket nya tomter, vilket möjliggör befolkningens tillväxt.

Detta samarbete mellan olika sektorer – den offentliga, privata och tredje sektorn – kunde vara en fungerande modell även i andra små samkommuner i Finland med syfte att säkra skolverksamheten och eventuellt andra kommunala tjänster. Närskolor är hotade på många områden, men samtidigt spelar de en central roll med tanke på samkommunens fortsatta utveckling.

 

Projekter

AKTIVT PÅ TVÅ SPRÅK

På våren 2018 lanserade Svenska Kulturfonden sitt nya strategiska program Hallå!, vars målsättning är att stöda nya sätt att lära sig språk. Föreningen TAKO rf och deras projekt ”Kahta kieltä toimien/Aktivt på två språk” var en av de 77 sökande som beviljades understöd. Sammanlagt kom det in 286 ansökningar.

Projektet ”Aktivt på två språk” fokuserar på ett funktionsbaserat sätt att lära sig språk Projektet genomförs huvudsakligen våren 2019. Det riktar sig till lågstadieelever i Raseborg och förverkligas i form av verkstäder för matkultur samt undervisning i dans och dansverkstäder.

Projektet genomförs huvudsakligen i Fiskarin koulu som ägs av Tako rf. Ledare för projektet är magistern i bildkonst Johanna Hammarberg.

Verkstäder för matkultur

Verkstäderna för matkultur förverkligas i samarbete med Fiskarin koulu, Pojo kyrkoby skola samt pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Verkstäderna kommer att vara en del av de nämnda skolornas fenomenbaserade läroplan för andra klassen under år 2019. Verkstäderna ordnas i form av träffar och utfärder, sammanlagt 8 gånger, och de leds av lokala yrkesmänniskor eller organisationer som alla har en speciell inriktning när det gäller mat. Undervisningen sker på både svenska och finska. Klasserna kommer inte att hållas åtskiljs, utan barn från båda skolorna arbetar i samma grupp. Verkstäderna i matlagning är också en del av Helsingfors universitets forskningsprojekt DIDIA. DIDIA fokuserar på flerspråkiga verksamhetsmiljöer som analyseras utgående från attityder och språkanvändning. Projektets målsättning är att främja samförståndet mellan olika språkgrupper samt öka deltagarnas språkkunskaper och intresse för språk.

Danslektioner

Lektionerna i dans och verkstäderna förverkligas i samarbete med HurjaPiruetti som erbjuder grundläggande dansundervisning i Raseborg samt Zodiak – Centret för ny dans från Helsingfors. De som deltar i danslektionerna lär sig svenska via dans och rörelse. Som lärare fungerar HurjaPiruettis tvåspråkiga lärare i dans och akrobatik. Den funktionella metod som används för att lära sig svenska är TALK-metoden som utvecklats av Zodiak och som lärarna får utbildning i inom ramen för projektet. Danslektionerna hålls i Fiskarin koulu på elevernas fritid och de är öppna för alla lågstadieelever i Raseborg. Platserna fylls i anmälningsordning.

Verkstäderna

I projektet ”Aktivt på två språk” ingår också verkstäder med temat dans eller matkultur. Tidpunkterna och beskrivningar av innehållet finns uppe på sidan under fliken Ajankohtaista.

Utrymmen

Den gamla folkskolan, dvs. Tako huset

I Tako husets nedre våning finns det två klassrum samt ett rum för tekniskt arbete. Fiskars skola använder utrymmena under dags tid.

I byggnadens övre våning finns det två rum, ett kök och en toalett och utrymmena kan användas för mångsidig verksamhet. Utrymmena kan användas för möten, grupparbeten, föreläsningar osv. Utrymmena är under skoldagarna i användning av förskolan och eftermiddagsvården.

Fiskars Byförening rf har hyrt ut den andra lokalen i övre våningen. I utrymmet ordnas barn- och ungdomsaktiviteter samt verksamhet för civilsamhället.

”Den nya” skolbyggnaden

Byggnaden fungerade under skolans läsår som lågstadieskola. I byggnaden finns det utöver inlärnings-och klassrum även kök, matsal och gymnastiksal. År 2018 kommer byggnaden att genomgå en grundlig renovering av våtrum samt en basrenovation.