Aktuellt

Teaterskolan KONFETTI

Den tvåspråkiga Teaterskolan Konfetti startade hösten 2019 i Raseborg. Teaterskolan Konfetti har redan
verksamhet i Karis och Ekenäs och utvidgar nu hösten 2020 sin verksamhet även till Fiskars.
Anmälningarna till teaterskolan görs via Kulturinstitutet, som tillsammans med Västnyländska
Ungdomsringen r.f. driver verksamheten. Anmälan är i full gång som bäst fram till slutet av augusti.
Terminens första lektion vecka 35 (må 24.8 – ons 26.8) är öppen för intresserade att gratis prova på att
gå i teaterskola. Teatergrupperna i respektive stadsdel heter:
Sagoteater för åk 1-2
Teaterskoj för åk 3-4
Teatermagi för åk 5-6
Teaterkonst för åk 7-9
På måndagkvällar är TryckeriTeatern i Karis reserverad för verksamheten, på tisdagar ges undervisning i
Kulturhuset Karelia i Ekenäs och det nya tillägget blir i Fiskars skola där undervisning sker på onsdagar.
Under det första läsåret tog skolan emot lågstadie-elever och nu utvidgar man på alla tre platser även
med en grupp för högstadie-elever.
Temat för läsåret 2020-2021 är ATMOSFÄR

 • ”Vi valde just detta tema, eftersom vi inspirerades av bildkonstskolan COLORIKUS, som valt
  temat luft i år. Atmosfär passade också bra in hos oss, då teaterskolan planerat in ett
  teaterbesök till Svenska teaterns uppsättning av Mary Poppins. Vi funderade på ord som luft, att
  flyga och atmosfären,” säger en av de ansvariga lärarna Pauliina Vesslin.
  Grundläggande konstundervisning ska vara tillgänglig för alla och det är viktigt att det i kommunerna
  erbjuds högklassig teaterundervisning.
 • ”Det har saknats en möjlighet för barn att kontinuerligt delta i scenkonstundervisning på två
  språk i Raseborg. Även om det varit och fortfarande är väldigt viktigt med de möjligheter som
  ges att utöva teaterkonst genom kulturföreningarnas satsningar såsom Raseborgs Sommarteater,
  Kulturhuset Karelias egna produktioner osv är det en annan sak att få ta del av den
  målmedvetna grundläggande konstundervisningen,” säger kulturplanerare Sanna Himmelroos
  från Raseborgs stads kulturtjänster.
  Undervisningen ordnas tryggt med tanke på epidemiläget och rekommendationer följs noggrant. Under
  vårterminen 2020 gavs en del av undervisningen som distansundervisning, och modeller för detta
  arbetssätt har tagits fram.
  Teaterskolan har många samarbetsparter
  Teaterskolan Konfetti arrangeras genom ett samarbete mellan Västnyländska Ungdomsringen och
  Kulturinstitutet. Därtill har ett planerings- och utvecklingssamarbete byggts med Västnyländska
  kultursamfundet r.f. och Raseborgs stads kulturtjänster. Ytterligare samarbetar Teaterskolan tätt med
  Kulturhuset Karelia, TryckeriTeatern och TAKO r.f. Teaterskolan Konfetti stöds i sin verksamhet av den
  riksomfattande aktören Teaterskolan i Svenskfinland (FSU).
  Förfrågningar: Maarit Hujanen, rektor, Kulturinstitutet, Raseborgs stad, maarit.hujanen@raseborg.fi, tfn 019 289
  2761, Riina Riikonen, riina.riikonen@raseborg.fi, Charlotta Eriksson, verksamhetsledare VNUR r.f., tfn 019
  2415035, lotta@vnur.org, Pamela Andersson, barnkulturkoordinator, pamela.andersson@luckan.fi

Aktuellt

Blogg