Aktuellt

TEATERSKOLAN KONFETTI TILL FISKARS?

Luckan Raseborg och TAKO r.f. har påbörjat en kartläggning av behovet av grundutläggande utbildning i scenkonst inom före detta Pojo kommun. Den tvåspråkiga Teaterskolan Konfetti har redan verksamhet i Karis och Ekenäs och har möjlighet att utvidga sin verksamhet i höst, ifall det finns tillräckligt många intresserade. Om planen förverkligas inleder Teaterskolan Konfetti sin verksamhet i augusti-september i Fiskars skola. Under det första läsåret tar skolan emot lågstadieelever; om det finns behov kan skolan senare ta emot högstadieelever och äldre, också vuxna. Grundläggande konstutbildning ska vara tillgänglig för alla! Genom att svara på enkäten kan du bidra till att Fiskars bruk kan erbjuda högklassig teaterutbildning! Teaterskolan Konfetti ger också konstnärerna och hantverkarna i Bruket och dess omnejd möjlighet att få anställning som timlärare.

Svara på bifogade enkät senast 29.4. https://forms.gle/5pBNYXFBCniXX9ct5

Svaren på enkäten kommer att ingå i en understödsansökan till Undervisnings- och kulturministeriet. Om understödet beviljas kan Konfetti inleda verksamhet i vår by och i vår region. Enkäten är en viktig mätare av kriterierna för att erhålla understöd. Mera information om den grundläggande utbildningen i Raseborgsregionen https://www.raseborg.fi/fritid/kultur/barn-och-ungdomskultur Tilläggsinformation: Johanna Hammarberg / Aktivt på två språk / 050-5388529

Aktuellt

Blogg