Aktuellt

KIMCHI OCH KOMBUCHA

VERKSTAD FÖR VUXNA OCH BARN ÖVER 10 ÅR

PÅ TAKOTALON KYLÄTILA, SKOTTDAGEN 29.2 kl. 11–15

Projektet Aktivt på två språk ordnar gratis en tvåspråkig (finsk-svensk) verkstad, där man får lära sig framställa kimchi och kombucha. Samtidigt erbjuds tillfälle att diskutera hur projektet Aktivt på två språk kan utvecklas. Alla som är intresserade av att genomföra eller delta i verkstäder för språkinlärning via aktivitet är hjärtligt välkomna!

De tvåspråkiga verkstäderna genomförs av Laura Rebecca Lundström (Queen Kombucha) och Chia Näsman (Raseborgs Fermenteri). Diskussionerna om projektet Aktivt på två språk leds av projektchef Johanna Hammarberg.

Mer information

https://queenkombucha.fi/
https://www.raseborgsfermenteri.com/

Bindande registreringar: tuottaja@takofiskars.fi

Aktuellt

Blogg