Kulttuurin, kädentaitojen ja taidealojen kehittämisyhdistys

TAKO ry

Ajankohtaista

blogi

Yhdistys ja toiminta​

Kulttuurin, kädentaitojen ja taidealojen kehittämisyhdistys Tako ry on Fiskarsin ruukissa toimiva yhdistys, jonka tarkoitus on edistää kädentaitojen ja taidealojen asemaa ja arvostusta sekä näiden alojen osaamista.

Poikkeuksellista yhdistyksen toiminnassa on se, että Tako ry omistaa Fiskarsin koulun kiinteistöt ja vuokraa ne Raaseporin kaupungille, joka järjestää tiloissa ala-asteen perusopetusta sekä esikoulu- ja iltapäiväkerhotoimintaa.

TAKO-yhdistys osti vuonna 2012 Fiskarin koulun viereisen vanhan koulurakennuksen ja lunasti omistukseensa myös uudemman koulukiinteistön vuonna 2015. Vanhan koulurakennuksen eli Takotalon tilat on täysin peruskorjattu ja niistä on tehty monipuoliseen käyttöön soveltuvat opetus- ja kokoontumistilat. Uudemman koulukiinteistön remontit jatkuvat vielä vuoteen 2019.

Tako ry:n keskeisimpänä strategisena tavoitteena ja painopistealueena onkin Fiskarsin koulun kiinteistöjen vastuullinen omistaminen, ylläpito ja hallinnointi.

Historia

Vuonna 2012 kävi ilmi, että Raaseporin kaupungilla on Fiskarin alakoulun kiinteistön osalta edessään korjaustarpeita ja huonon taloustilanteen vuoksi yhtenä todennäköisenä vaihtoehtona koulun lakkauttaminen. Yhteistyössä paikallisen kulttuuri- ja kurssitoimintaan suuntautuneen Tako-yhdistyksen ja Fiskars-yhtiötä lähellä olevan yksityisen Sophie von Julin-säätiön kanssa koulun toiminta voi jatkua entisellään. Säätiön tarkoituksena on tukea mm. kulttuuri- ja koulutustoimintaa alueella ja nyt se halusi tukea koulukiinteistön hankintaa ja korjausta. Hanke toteutettiin siten, että kaupunki myi koulukiinteistöt paikalliselle Tako-yhdistykselle. Kaupungin koulutoimesta tuli yhdistyksen vuokralainen. Koulun peruskorjauksesta huolehtii Tako ry Sophie von Julinin säätiön tuella. Kiinteistön ylläpito perustuu osittain myös tiloissa tapahtuvaan muuhun kurssi- ja harrastustoimintaan.

Ainutlaatuinen projekti: Sektoriyhteistyö pelasti Fiskarin koulun

Raaseporin kaupunki säilytti Fiskarin koulun toiminnan kehittämällä ainutlaatuista yhteistyötä yksityisen ja kolmannen sektorin kansalaistoimijoiden kanssa. Yhteistyön tuloksena kaupunki sitoutui säilyttämään koulutoiminnan alueella seuraavat viisi vuotta. Tämän viiden vuoden (2015-2020) aikana oppilasmäärän odotetaan vakiintuvan tasolle, joka mahdollistaa koulutoiminnan jatkumisen myös pidemmälle tulevaisuuteen. Fiskarsin ruukin uusi asemakaava tarjoaa runsaasti uusia tontteja, joka mahdollistaa asukasmäärän kasvun.

Tämä hankkeessa tapahtuva eri sektorien – julkinen, yksityinen ja kolmas sektori – välinen yhteistyö voisi olla toimiva malli myös muualla Suomessa pienten yhdyskuntien koulujen ja ehkä myös muiden kunnallisten palveluiden turvaamisessa. Lähikoulut ovat uhattuina monilla alueilla, mutta samalla niitä pidetään myös paikallisen yhdyskunnan tulevan kehityksen kannalta yhtenä keskeisenä tekijänä.

Hankkeet

KAHTA KIELTÄ TOIMIEN

Keväällä 2018 Svenska Kulturfonden avasi uuden, strategisen Hallå-ohjelman, jonka kautta etsittiin uudenlaisia kielenoppimisen hankkeita. Tako ry:n toiminnallisen kielenoppimisen ”Kahta kieltä toimien” -hanke oli yksi 77:sta myönteisen tukipäätöksen saaneista hakijoista. Hakemuksia oli kaiken kaikkiaan 286 kappaletta.

Kahta kieltä toimien -hanke toteutetaan pääsääntöisesti vuoden 2019 aikana. Hanke kohdennetaan alakouluikäisille raaseporilaisille.Toiminnallinen kielenoppiminen tapahtuu ruokakulttuurin työpajojen ja tanssin viikkotuntien sekä työpajojen kautta.

Kahta kieltä toimien -hankkeen pääasiallinen toteutuspaikka on Tako ry:n omistama Fiskarin koulu. Hankkeen projektipäällikkö on KuM Johanna Hammarberg.

Ruokakulttuurin työpajat

Ruokakulttuurin työpajat toteutetaan yhteistyössä Fiskarin koulun, Pojo kyrkoby skola’n sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteen tiedekunnan kanssa. Työpajat ovat osa mainittujen koulujen 2. luokan ilmiöpohjaista opetussuunnitelmaa vuoden 2019 aikana. Työpajoja järjestetään tapaamisina ja retkinä, yhteensä 8 kertaa. Työpajojen ohjaajat ovat aluellisia ammattilaisia tai organisaatioita, joilla kaikilla on jokin erityisnäkökulma ruokaan. Työpajojen opetus tapahtuu sekä suomeksi että ruotsiksi, sillä luokkia ei pidetä erillään, vaan molempien koulujen lapset muodostavat tässä kokonaisuudessa yhden ryhmän.

Ruokakulttuurin työpajat ovat myös osa Helsingin yliopiston DIDIA-tutkimushanketta. DIDIA keskittyy monikielisiin toimintaympäristöihin, joita analysoidaan asenteiden ja kielenkäytön näkökulmasta. Tutkimushankkeen tavoitteena on edistää yhteisymmärrystä eri kieliryhmien välillä sekä lisätä osallistujien kielitaitoa ja kiinnostusta kieliä kohtaan.

Tanssin viikkotunnit

Tanssin viikkotunnit ja työpajat toteutetaan yhteistyössä tanssin perusopetusta järjestävän, raaseporilaisen tanssikoulu HurjaPiruetin sekä helsinkiläisen Zodiak – Uuden tanssin keskuksen kanssa.

Viikkotunneilla opiskellaan ruotsia tanssin ja liikkeen kautta. Tuntien opettajina toimivat HurjaPiruetin kaksikieliset tanssin- ja akrobatian opettajat. Ruotsin oppimisen toiminnallisena menetelmänä on Zodiakissa kehitetty TALK-menetelmä, johon HurjaPiruetin opettajat saavat koulutuksen hankkeen toimesta.

Tanssin viikkotunnit pidetään Fiskarin koulun salissa koululaisten vapaa-ajalla ja ne ovat avoimia kaikille raaseporilaisille alakouluikäisille lapsille. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Työpajat

Kahta kieltä toimien -hankkeen puitteissa järjestetään sekä tanssin että ruokakulttuurin lyhytkestoisia työpajoja. Työpajojen ajankohdat ja sisältökuvaukset löytyvät sivun yläosasta Ajankohtaista-palkin kautta.

Tilat

Vanha kansakoulu eli Takotalo

Takotalon alakerrassa on kaksi luokkahuonetta sekä teknisen työn luokka. Tilat ovat päivisin Fiskarin koulun käytössä.´Rakennuksen yläkerrassa on kaksi huonetta, keittiön ja wc:n käsittävät monitoimitilat. Tiloja voidaan käyttää kokouksiin, ryhmätöihin, luentoihin jne. Tilat ovat koulupäivinä esikoulun ja iltapäiväkerhon käytössä. Fiskars Kyläseura on vuokrannut käyttöönsä yläkerran toisen huoneiston. Tiloissa järjestetään aktiivista lapsi-, nuoriso- ja kansalaistoimintaa.

”Uusi” koulurakennus

Rakennus toimii koulun lukuvuoden aikana alakouluna. Rakennuksessa on opetus- ja luokkatilojen lisäksi valmistuskeittiö, ruokala sekä liikuntasali. Vuonna 2018 rakennukseen toteutetaan perusteellinen märkätilojen remontti ja peruskorjaus.